Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn Công nghiệp Sài Gòn Gia Phát 

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  Chi nhánh Công ty TNHH Suất ăn Công nghiệp Sài Gòn Gia Phát 

Địa chỉ:

18 đường N14, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Cung cấp suất ăn công nghiệp

Mã số:

GOODVN57923.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

14/10/2023 – 13/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: