CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC HOÀNG MINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC HOÀNG MINH

Địa chỉ:

Số LK9-12, Đường Nguyễn Bính, Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Cung cấp dịch vụ quản lý đất đai: Tư vấn lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; Dịch vụ thống kê, kiểm kê đất đai; Tư vấn lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;
2. Cung cấp dịch vụ đo đạc bản đồ: Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – Dự toán công trình đo đạc bản đồ; Đo đạc, thành lập bản đồ địa chính và địa hình; Đo đạc, thành lập bản đồ công trình

Mã số:

GOODVN57623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/10/2023 – 05/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: