CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VICENTRANS

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VICENTRANS

Địa chỉ:

551 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Dịch vụ giao nhận, kho bãi, Logistics và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Mã số:

GOODVN57223.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/10/2023 – 15/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: