CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGONLAB

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SAIGONLAB

Địa chỉ:

68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 45001:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất và lắp ráp thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông; thiết bị thu – phát vô tuyến, thiết bị IoT, thiết bị truyền thanh;
2. Thi công và lắp đặt công trình viễn thông, hệ thống mang IoT, Camera thông minh, thiết bị điện tử, công nghệ thông tin

Mã số:

GOODVN57023.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/10/2023 – 08/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: