CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TLG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 6/14/545 Phố Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Số 113 Phố Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất và cung cấp các sản phẩm kem;
2. San chia, đóng gói bột kem
(Food code: CIII, FI)

Mã số:

GOODVN568A22.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/07/2022 – 25/07/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: