CÔNG TY TNHH CETEHD VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CETEHD VIỆT NAM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Thôn Cầu Treo, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Sản xuất: Thôn Thụy Trang, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Tray nhựa

Mã số:

GOODVN56723.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/11/2023 – 09/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: