CÔNG TY TNHH CỬA ĐẠI HỘI AN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH CỬA ĐẠI HỘI AN

Địa chỉ:

Thôn Tây Sơn Tây, Xã Duy Hải, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sơ chế, chế biến, đóng gói các sản phẩm từ tổ yến: yến thô, yến tinh chế
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN56623.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/12/2023 – 05/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: