CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN PHÚ YÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TIẾN ĐẠT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN PHÚ YÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP TIẾN ĐẠT

Địa chỉ:

Lô C2 Khu công nghiệp An Phú, Xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh cột điện bê tông ly tâm, cọc bê tông ly tâm, ống cống bê tông ly tâm, sản phẩm bê tông đúc sẵn

Mã số:

GOODVN56523.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/10/2023 – 15/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: