CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU CÔNG NGHỆ CAO BẢO YÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU CÔNG NGHỆ CAO BẢO YÊN

Địa chỉ:

Tổ dân phố 9B, Thị Trấn Phố Ràng, Huyện Bảo Yên, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018 & GMP

Phạm vi:

Sản xuất các sản phẩm từ thảo dược (dạng cốm, cao đặc, siro, cao khô)
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN562A23.FSMS & GOODVN562A23.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/12/2023 – 17/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: