CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CẦM – INTIMEX

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CẦM – INTIMEX

Địa chỉ:

Lô B6 – 5, Khu công nghiệp Thuận Yên, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và cung ứng bê tông thương phẩm

Mã số:

GOODVN5624.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/01/2024 – 24/01/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: