CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y BẢO MINH ĐƯỜNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y BẢO MINH ĐƯỜNG

Địa chỉ:

Số 185 Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 13485:2016

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh dung dịch xoa bóp ngoài da

Mã số:

GOODVN5623.QMSM

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/03/2023 – 27/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: