CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LUCKY STAR

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LUCKY STAR

Địa chỉ:

Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, Xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh tinh bột sắn biến tính
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN55723.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/10/2023 – 14/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: