CÔNG TY TNHH TM TOÀN TOÀN PHÁT

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TM TOÀN TOÀN PHÁT

Địa chỉ:

29A Bình Phú, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Kinh doanh các sản phẩm từ tổ yến (yến tinh chế, yến chưng, nước yến)
(Food code: FI)

Mã số:

GOODVN55722.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

13/06/2022 – 12/06/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: