CÔNG TY TNHH YẾN SÀO DONEST

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH YẾN SÀO DONEST

Địa chỉ:

383/18 Đường Long Phước, Khu phố Phước Hậu, Phường Long Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: yến sào, nước yến sào, nước yến sào bổ sung vi chất dinh dưỡng
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN55623.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/10/2023 – 04/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: