Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Phú Thịnh

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Phú Thịnh

Địa chỉ:

Số 175 ngõ 348 đường Đông Hội, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sơ chế và đóng gói rau củ quả, trái cây

Mã số:

GOODVN54923.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/11/2023 – 20/11/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: