ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VƯƠNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LẠC VƯƠNG

Địa chỉ:

Thửa đất số 1220, Tờ bản đồ số 04, Ấp 06, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Sang chiết, đóng gói và kinh doanh trà, ca cao, dừa khô sấy, hạt, bột;
2. Rang, xay, đóng gói, kinh doanh cà phê

Mã số:

GOODVN54822.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

24/06/2022 – 23/06/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: