CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN QUANG VINH (HACCP CODEX 2020)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN QUANG VINH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tổ 2, Ấp Mỹ Hòa A, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Sản xuất: Ấp Mỹ Thuận, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất nguyên liệu thức ăn thủy sản
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN54623.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: