CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN QUANG VINH (ISO 9001:2015)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGUYỄN QUANG VINH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tổ 2, Ấp Mỹ Hòa A, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Sản xuất: Ấp Mỹ Thuận, Xã Mỹ Hội Đông, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất nguyên liệu thức ăn thủy sản

Mã số:

GOODVN54623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: