HỢP TÁC XÃ NẤM NGHĨA MINH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ NẤM NGHĨA MINH

Địa chỉ:

Thôn Đông Khê, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Nấm Sò (bào ngư), Nấm Hương, Nấm Linh Chi
Diện tích sản xuất: 6000m2
Sản lượng dự kiến: 60 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN54223.VIETGAP

Tình trạng: 

Chưa có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/10/2023 – 08/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: