CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HELENA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HELENA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 124 Ngô Quyền, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Chế biến: Thửa đất số 153 (Tờ bản đồ số 9), Phường Thành Nhất, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Chế biến, đóng gói và kinh doanh các sản phẩm từ hạt cà phê
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN53823.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: