HỘ KINH DOANH HẰNG THUẬN TÂY NGUYÊN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH HẰNG THUẬN TÂY NGUYÊN

Địa chỉ:

593 Phạm Văn Đồng, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Củ nghệ tươi
Diện tích sản xuất: 7 Ha
Sản lượng dự kiến: 100 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN53723.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: