CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ĐỒNG CỎ BA VÌ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA ĐỒNG CỎ BA VÌ

Địa chỉ:

Thôn Cua Chu, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Chế biến đóng gói và kinh doanh các sản phẩm từ sữa: Sữa chua, sữa tươi, trà sữa, bánh sữa, caramen
(Food Code: CI; CIII)

Mã số:

GOODVN53623.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

03/10/2023 – 02/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: