CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LEAD TECH VINA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LEAD TECH VINA

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Khu phố Liễn Hạ, Phường Đại Xuân, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Sản xuất: Lô CN1-2 KCN Quế Võ 3, Phường Việt Hùng, Thị Xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất linh kiện điện tử

Mã số:

GOODVN53523.QMS & GOODVN53523.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

25/09/2023 – 24/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: