CÔNG TY TNHH MKL PAPER PULP MOULDINGS VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH MKL PAPER PULP MOULDINGS VIỆT NAM

Địa chỉ:

Số 270, Đường Đất Quốc 04, Ấp Suối Sâu, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ bột giấy định hình

Mã số:

GOODVN5324.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

27/02/2024 – 26/02/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: