CÔNG TY TNHH NEW TOYO PULPPY (VIỆT NAM)

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH NEW TOYO PULPPY (VIỆT NAM)

Địa chỉ:

Số 8, Đường số 6, khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: Giấy lụa cuộn lớn (để xử lý tạo thành phẩm); Giấy dùng cho nhà vệ sinh; Khăn giấy bỏ túi; Giấy lụa hộp; Khăn mùi xoa; Khăn ăn; Khăn giấy đa năng

Mã số:

GOODVN53023.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

28/09/2023 – 27/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: