CÔNG TY CỔ PHẦN BARUN VINA

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN BARUN VINA

Địa chỉ:

Trụ sở và địa chỉ kho hàng 1: DP07, Khu biệt thự song lập Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Kho hàng 2: DP01, Khu biệt thự song lập Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Kinh doanh và Bảo quản thực phẩm (kho khô, kho mát và kho đông)
Food code: F

Mã số:

GOODVN52623.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/09/2023 – 14/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: