CÔNG TY TNHH WANXIANG TECHNOLOGY VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH WANXIANG TECHNOLOGY VIỆT NAM

Địa chỉ:

Lô CN7-1, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất tape, label, niken tab, tray

Mã số:

GOODVN52423.QMS & GOODVN52423.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

26/09/2023 – 25/03/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: