CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BMQ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BMQ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tầng 2, 68 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: Chi nhánh Công ty Cổ phần Thực phẩm BMQ – 24 Đường 36, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh bánh mì và các loại bánh từ bột, kem
(Food code: CIV)

Mã số:

GOODVN52323.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

15/12/2023 – 14/12/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: