CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI

Địa chỉ:

Thôn Ngòi Sen, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất phân bón hữu cơ 

Mã số:

GOODVN5224.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/05/2024 – 01/05/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: