CÔNG TY CỔ PHẦN GRACE ON EARTH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN GRACE ON EARTH

Địa chỉ:

57/15 Đường TX21, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

GMP Thực Phẩm

Phạm vi:

Chế biến, đóng gói và kinh doanh các sản phẩm cà phê

Mã số:

GOODVN5223.GMP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/06/2023 – 05/06/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: