CÔNG TY TNHH TM DV SONG BÌNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH TM DV SONG BÌNH

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 204/16 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: 226 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các loại bánh từ bột (Bánh ngọt, bánh cookie)
(Food code: CIII)

Mã số:

GOODVN52223.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

11/10/2023 – 10/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: