HỘ KINH DOANH LƯƠNG TIẾN MẠNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH LƯƠNG TIẾN MẠNH

Địa chỉ:

Thôn Vân Đình, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh: giò, chả

Mã số:

GOODVN51823.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

21/09/2023 – 20/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: