CÔNG TY TNHH HẢI PHƯƠNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH HẢI PHƯƠNG

Địa chỉ:

Thôn 3, Xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

1. Sản xuất các sản phẩm cơ khí (phụ kiện lắp xiết, sản phẩm đột dập, khuôn mẫu);
2. Xử lý bề mặt kim loại

Mã số:

GOODVN51723.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

18/09/2023 – 17/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: