HỘ KINH DOANH HOÀNG XUÂN MẠNH

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỘ KINH DOANH HOÀNG XUÂN MẠNH

Địa chỉ:

Xóm Thịnh Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm kem
(Food code: CIII)

Mã số:

GOODVN51323.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

17/10/2023 – 16/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: