CÔNG TY TNHH LỘC PHÚC

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH LỘC PHÚC

Địa chỉ:

75 Tân Sơn Hòa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám sát thi công

Mã số:

GOODVN5123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

06/03/2023 – 05/03/2026

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: