CÔNG TY TNHH RAWBERRY

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH RAWBERRY

Địa chỉ:

52 Đỗ Quang, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Cung cấp bánh ngọt
(Food code: FI, E)

Mã số:

GOODVN51223.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

11/09/2023 – 10/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: