CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI GẤC ĐỎ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI GẤC ĐỎ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 28 Đường 49, Khu phố 3, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Kinh doanh: 218 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Cung cấp suất ăn công nghiệp

Mã số:

GOODVN51123.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/09/2023 – 04/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: