CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y DƯỢC HƯNG VƯỢNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐÔNG Y DƯỢC HƯNG VƯỢNG

Địa chỉ:

Số 42A Hoàng Ngân, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Đóng gói và kinh doanh trà

Mã số:

GOODVN50723.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

05/09/2023 – 04/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: