CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC SAN RUI VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHÍNH XÁC SAN RUI VIỆT NAM

Địa chỉ:

Cụm công nghiệp Khắc Niệm, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Phạm vi:

Sản xuất, gia công cơ khí chính xác

Mã số:

GOODVN50523.QMS & GOODVN50523.EMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/09/2023 – 11/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: