CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NAM HOÀNG NGÂN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NAM HOÀNG NGÂN

Địa chỉ:

Thửa đất số 1225, Tờ bản đồ số 26, Đường DH615, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & TCVN 7744:2013

Phạm vi:

ISO 9001:2015: Sản xuất và kinh doanh gạch Terrazzo

TCVN 7744:2013: Gạch Terrazzo

Mã số:

GOODVN5023.QMS & GOODVN5023.HC5

Tình trạng: 

Không còn hiệu lực/ Đã hủy

Hiệu lực: 

03/03/2023 – 02/03/2023

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: