CÔNG TY CỔ PHẦN SINH DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO AN TÂM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN SINH DƯỢC CÔNG NGHỆ CAO AN TÂM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 324 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Cụm 3, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

1. Sản xuất kinh doanh rượu trắng;
2. Sản xuất kinh doanh các sản phẩm rượu ngâm từ: Thổ phục linh, mơ, chuối hột, thảo mộc và các thành phần có nguồn gốc thực vật.
(Food code: CIV; FI)

Mã số:

GOODVN50023.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

09/10/2023 – 08/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: