CÔNG TY TNHH QUỲNH PHƯƠNG GOLD FOOD VIỆT NAM

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH QUỲNH PHƯƠNG GOLD FOOD VIỆT NAM

Địa chỉ:

Xóm 7, Thôn 3, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh:
1. Ngũ cốc, rau, củ, quả sấy;
2. Bột ngũ cốc dinh dưỡng; bột rau, củ, quả

Mã số:

GOODVN49522.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

19/05/2022 – 18/05/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: