HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ BÌNH THUẬN

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ BÌNH THUẬN

Địa chỉ:

Thôn Thuận Phước, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

VietGAP trồng trọt (TCVN 11892-1:2017)

Phạm vi:

Sản phẩm: Mè
Diện tích sản xuất: 0,675 Ha
Sản lượng dự kiến: 0,5 Tấn/năm

Mã số:

GOODVN493-223.VIETGAP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

16/10/2023 – 15/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: