CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PHONG VŨ

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ PHONG VŨ

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Tầng 5, 117-119-121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà xưởng: Số 9-11 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

Phạm vi:

Kinh doanh, lắp ráp máy tính

Mã số:

GOODVN49223.QMS & GOODVN49223.EMS & GOODVN49223.OHS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

12/04/2024 – 12/043/2027

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: