CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LIÊN PHONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM LIÊN PHONG

Địa chỉ:

Khu liên cơ xã Kiêu Kỵ, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Cắt, đóng gói và kinh doanh thịt gia súc
(Food code: FI)

Mã số:

GOODVN49221.FSMS

Tình trạng: 

Hiệu lực tới hết ngày 05/08/2024

Hiệu lực: 

06/08/2021 – 05/08/2024

Ghi chú: