CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚC CHIẾN THẮNG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚC CHIẾN THẮNG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 41, Đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Văn phòng: Số 8 Đường Yên Vinh, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Tuyển dụng, cung cấp thuyền viên hàng hải phù hợp với quy định trong điều 1.4 Công ước lao động Hàng hải MLC 2006

Mã số:

GOODVN49123.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

10/10/2023 – 09/10/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: