CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VINASING

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VINASING

Địa chỉ:

63/1A, Ấp Xuân Thới Đông 1, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 22000:2018

Phạm vi:

Sản xuất hương liệu và phụ gia thực phẩm
(Food code: K)

Mã số:

GOODVN49023.FSMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/09/2023 – 19/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: