CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ CHUYÊN NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ THỰC PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 138 Trần Văn Dư, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Sản xuất: D23 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh cà phê hạt, cà phê bột

Mã số:

GOODVN48822.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

02/06/2022 – 01/06/2025

Giám sát lần 1: 

Đã thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: