CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AET GLOCAL

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AET GLOCAL

Địa chỉ:

41c/6a Khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

HACCP CODEX 2020

Phạm vi:

1. Nuôi trồng, đóng gói, kinh doanh đông trùng hạ thảo tươi;
2. Đóng gói, kinh doanh đông trùng hạ thảo khô
(Food code: BI; CII)

Mã số:

GOODVN48723.HACCP

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

20/09/2023 – 19/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: