CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAL THĂNG LONG

THÔNG TIN CHỨNG NHẬN

  CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAL THĂNG LONG

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 30 Phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Sản xuất: Xóm 11, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Tiêu chuẩn:

ISO 9001:2015

Phạm vi:

Sản xuất và kinh doanh Gạch Barite, bột Barite

Mã số:

GOODVN48623.QMS

Tình trạng: 

Có hiệu lực

Hiệu lực: 

08/09/2023 – 07/09/2026

Giám sát lần 1: 

Chưa thực hiện

Giám sát lần 2: 

Chưa thực hiện

Ghi chú: